De culturele en creatieve sector draagt zorg voor het verleden en heden, maar de toekomst is zorgwekkend. De klimaatcrisis is een urgente realiteit. De vertegenwoordigers van de cultuursector spelen een cruciale rol in de overgang naar een duurzame toekomst. De invloedrijke rol van cultuur kan worden ingezet om duurzaamheid te bevorderen, zowel binnen de sector zelf als in de samenleving.  

Op het kennisplatform ACTIE als cultuur staan recente studies, zoals die van de Boekmanstichting over Duurzaamheid in de culturele sector, en tal van voorbeelden van duurzame initiatieven, projecten en innovaties, die dienen ter inspiratie om zelf aan de slag te gaan. 

Home

Accommodatie is de fysieke locatie: het terrein en de huisvesting, en alles wat daaraan bevestigd is, zoals wanden, vloeren, daken en gevels. Het verduurzamen van je accommodatie helpt o.a. bij het verminderen van je waterverbruik en de uitstoot van broeikasgassen, en draagt zo bij aan een gezondere leefomgeving.

Meer over accommodatie
Home

Communicatie gaat over de contactmomenten met zowel je publiek als medewerkers en leveranciers: de inhoud van programmering, zoals bijvoorbeeld performances en tentoonstellingen, maar ook over de kanalen die je hiervoor gebruikt en de communicatie daaromheen.

Meer over communicatie
Home

Reisbewegingen van publiek, werknemers, leveranciers en het transport van decors of collectie kunnen een grote uitstoot van broeikasgassen veroorzaken. Heroverweeg daarom de gehele reisbeweging: kunnen de transportstromen en reisbewegingen duurzamer en hoe stimuleer je dat?

Meer over transport
Home

Interne bedrijfsvoering omvat interne, operationele en ondersteunende processen, zoals ict en de horeca, maar ook het beleggen van duurzaamheid via een Green Team.

Meer over interne bedrijfsvoering
Home

Samenwerkingen aangaan met externe partners zoals fondsen, NGO’s, organisaties of de overheid, levert zowel geld als kennis op die verduurzaming kunnen versnellen. Er zijn verschillende organisaties en fondsen die kunnen adviseren, investeren of inspireren op het gebied van duurzame ontwikkelingen. Zodoende hoef je niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. De overheid kan daarnaast duurzaamheid stimuleren door middel van wet- en regelgeving, subsidies en andere stimuleringsmaatregelen.

Meer over externe partners

Samen in ACTIE voor een duurzame cultuur

De Federatie Cultuur, Kunsten ‘92 en de Taskforce culturele en creatieve sector lanceren het het kennisplatform ACTIE als cultuur met als doel het proces van verduurzaming in volle breedte te versnellen. 

INITIATIEF VAN

Taskforce culturele en creatieve sector, De Creatieve Coalitie, VSC | Vereniging van wetenschapsmusea en science centers, Federatie Cultuur (NAPK, Museumvereniging, VSCD, CultuurConnectie, VOB, VNPF, VvNO),  ErfgoedplatformKunsten ’92, de Kunstenbond, de VVTP (Vereniging Vrije Theater Producenten), de VVEM (Vereniging van Evenementenmakers), de Federatie Auteursrechtbelangen,  De Zaak NuENCOREPlatform ACCT, de Popcoalitie en de Alliantie van Evenementenbouwers.