Externe partners

Externe partners

Samenwerkingen aangaan met externe partners zoals fondsen, NGO’s, organisaties of de overheid, levert zowel geld als kennis op die verduurzaming kunnen versnellen. Er zijn verschillende organisaties en fondsen die kunnen adviseren, investeren of inspireren op het gebied van duurzame ontwikkelingen. Zodoende hoef je niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. De overheid kan daarnaast duurzaamheid stimuleren door middel van wet- en regelgeving, subsidies en andere stimuleringsmaatregelen. 

Deel je tips en acties

ACTIES EN TIPS

Tip: Laat je adviseren en inspireren

Wil je je laten adviseren op het gebied van duurzame ontwikkelingen passend bij jouw organisatie? Ben je opzoek naar duurzaamheidstrainingen of een verduurzamingstraject, of zoek je een kennisplatform voor een duurzame evenementenindustrie? De volgend organisaties kunnen je helpen:
Bureau8080, Except.eco, Greenevents, Greenleisure, Koploperproject, De Groene Grachten, De Gezonde Stad, Greendeals

Publicatie Duurzaamheid in de culturele sector. Inspiratie voor toekomstig beleid. Editie 2020

Welke plek neemt duurzaamheid in binnen het (cultuur)beleid van culturele organisaties en overheden, en welke best practices zijn er te onderscheiden? Om een antwoord op deze onderzoeksvraag te vinden, analyseerden de Boekmanstichting en Bureau 8080 jaarverslagen en beleidsplannen van de 87 culturele organisaties die in de huidige beleidsperiode (2017-2020) deel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur (BIS), en cultuurnota’s van de 44 grootste gemeenten. Daarbij werd gekeken naar activiteiten of ambities om ofwel de cultuursector zelf te verduurzamen, ofwel om de klimaatcrisis kunstinhoudelijk te agenderen of te thematiseren.

Lees meer

Tip: Vind een investeerder voor het realiseren van jouw project

Ben je opzoek naar een fonds dat investeringen doet in verduurzamen van het gebouw of een duurzaam project ondersteunt? De volgende fondsen kunnen misschien een projectbijdrage doen: Nationaal Groen Fonds, Pure Energie Fonds, Stichting Zabawas, BPDCultuurfonds.

Externe partners

Publicatie Duurzaamheid in de culturele sector. Editie 2022

Boekmanstichting ism Bureau 8080
Deze onderzoekspublicatie geeft inzicht in hoe de cultuursector werkt aan verduurzaming en bijdraagt aan bewustwording voor de klimaatcrisis. Hoe staat de sector ervoor?

Lees meer

Tip: Stap over naar duurzame partners

Een eenvoudige manier om aan verduurzaming te werken is door over te stappen naar een ‘groene’ bank of energieleverancier. Je kunt ook overwegen om partnerschappen en sponsordeals te beëindigen met organisaties die niet aansluiten bij de duurzame ambities van jouw organisatie.

Tip: Sluit bondgenootschappen

Werk samen met andere organisaties en partners in de gemeenschap om kennis en middelen te delen op het gebied van duurzaamheid. Dit kan leiden tot gedeelde kosten en nieuwe mogelijkheden voor samenwerking.

Tip: Pas je selectiecriteria aan

Implementeer duurzaamheidsrichtlijnen bij het selecteren van nieuwe partners en leveranciers. Overweeg factoren zoals de duurzaamheid van hun producten, hun inzet voor milieuvriendelijke praktijken en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Externe partners

Verklaring Fossielvrije Sponsoring

Er zijn veel culturele instellingen die samenwerken met sponsors & partners die niet in lijn opereren met de klimaatdoelstellingen van Parijs. Om instellingen en fondsenwervers een handvat te geven, hebben Fossielvrij NL en Reclame Fossielvrij een Verklaring Fossielvrije Sponsoring voor culturele instellingen opgesteld. Die verklaring helpt om uit te leggen waarom samenwerking met bepaalde partners niet wenselijk is, geeft aan welke stappen je bij huidige en nieuwe sponsorcontracten kunt zetten en bevat een voorbeeldclausule voor een sponsorovereenkomst.

Lees meer
Externe partners

Streven naar circulaire festivals in 2025

ESNS is sinds 2019 onderdeel van de International Green Deal, een samenwerkingsverband met als doelstelling om significante vooruitgang te boeken in het organiseren van volledig circulaire, energieneutrale, zero waste festivals in 2025. ESNS en de deelnemende organisaties spannen zich in om de milieu impact van Europese festivals de komende jaren zo veel mogelijk te verminderen zodat muziekfestivals kunnen blijven bestaan in onze snel veranderende wereld.

Lees meer
Externe partners

Convenant GreenStages2020

Binnen het convenant GreenStages2020, een initiatief van Green Leisure Group, werken circa 30 poppodia en theaters meerjarig en collectief samen aan het verduurzamen van hun organisaties in de brede zin. Het convenant is een programma voor en door culturele instellingen: door het uitwisselen van praktijkvoorbeelden leren de organisaties van elkaar.

Lees meer

Duurzame Monumenten Adviseur

Als eigenaar van een rijksmonument start je op Monumenten.nl met de Zelfscan Duurzaam Monument. Je kan je vervolgens via Monumenten.nl aanmelden voor het Ontzorgingsprogramma. Kies een van de gecontracteerde duurzaamheidsadviesbureaus en word ondersteunt en gestimuleerd tot het doen van investeringen in verduurzamingsmaatregelen.

Lees meer

Optimaal behoud, minimale energie

DYSECO brengt klimaatbeheersing naar een nieuw niveau met automatische, dynamische regeling van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Op basis van gepatenteerde regelalgoritmes worden collectiebehoud, gebouwbehoud en thermisch comfort perfect gebalanceerd voor een optimaal binnenklimaat met een minimale energievraag. DYSECO maakt deze technologie beschikbaar voor het erfgoedveld (musea, erfgoeddepots, archieven & bibliotheken), waardoor steeds meer erfgoedinstellingen fors besparen op hun energielasten met deze innovatie van Nederlandse bodem.

Lees meer

Een idee of kennis delen?

We staan open voor samenwerking en nieuwe ideeën. Als je zelf een idee hebt of waardevolle kennis wilt delen, neem dan gerust contact met ons op. We kijken ernaar uit om van je te horen en de duurzaamheid in de sector te bevorderen.