ACTIE als cultuur

Hoe zorg je voor een versnelling van de verduurzaming in de creatieve- en cultuursector? Vertegenwoordigers sector breed starten bij de basis: spreek dezelfde taal.  

De sector is nauw verweven met de maatschappij en staat in direct contact met iedereen in Nederland. Er wordt grote urgentie en verantwoordelijkheid gevoeld voor verduurzaming en klimaat en het creëren van bewustwording rondom dit onderwerp. Om de betrokken partijen uit deze diverse sector van elkaar te kunnen laten leren, is het belangrijk kennis te delen. Een van de voorwaarde hiervoor is het spreken van dezelfde taal.

Vera Carasso, voorzitter Federatie Cultuur en directeur Museumvereniging:

De culturele sector moet samenwerken om concreet bij te dragen aan een gezonde planeet voor toekomstige generaties. Het inzetten van de creativiteit en innovatiekracht van de sector creëert een duurzame en rechtvaardige wereld. De sector komt in actie voor de planeet, voor een wereld waarin mensen kunnen léven en van cultuur kunnen genieten.

Vanuit vijf ACTIE punten wordt een zelfstandig en gezamenlijk beleid gevormd en gedeelde doelen gesteld. Het verduurzamen van Accommodaties en omgeving, Communicatie en bewustwording van het publiek, Transport en reisbewegingen, Interne Bedrijfsvoering en Externe Partners en sponsoring. Deze vijf werkgebieden vormen onze gezamenlijke pijlers van ‘ACTIE’. Hiermee bieden we makers, creatieve ondernemers en instellingen richtlijnen, suggesties en aandachtspunten om direct aan de slag te kunnen en kennis uit te wisselen.

In het ACTIE plan duurzaamheid verenigen zich de Federatie Cultuur, Kunsten ‘92 én de Taskforce culturele en creatieve sector. Door de krachten te bundelen en gebruik te maken van de gezamenlijke slagkracht kunnen de noodzakelijke stappen worden gezet om duurzaamheid een onlosmakelijk onderdeel te maken van ons doen en denken. Door te laten zien wat kan, kunnen echte resultaten behaald worden. Dan zal ACTIE tot een reactie leiden die in ieders belang is.

“We voelen als cultuursector een hoge urgentie om te verduurzamen en daarbij een maatschappelijk voortrekkersrol in te nemen.” Aldus Vera Carasso, voorzitter Federatie Cultuur en directeur Museumvereniging. Veel musea, makers en creatieve ondernemers zijn al heel hard bezig en fantastische initiatieven worden al gerealiseerd. Om niet steeds het wiel opnieuw uit te moeten vinden en om op een laagdrempelige manier gebruik te maken van de expertise die anderen hebben opgedaan, zetten we dit platform op. De vijf pijlers die we hebben geformuleerd zijn ontstaan vanuit gesprekken met onder andere klimaatactivisten en de sector zelf. Daarbij kwamen we tot de conclusie dat we eerst moeten beginnen met een gemeenschappelijke basis en een gedeelde taal. Verduurzaming is een opdracht voor iedereen. Juist door samen te werken, best practices en informatie te delen, kunnen we grote stappen vooruitzetten en het proces versnellen.”

Astrid Weij, directeur Kunsten 92:

“8 juni is de BNG Bank erfgoedprijs 2023, met als thema groen erfgoed, uitgereikt aan de gemeente Weert, omdat zij ‘… een hele duidelijke erfgoedvisie heeft, waarin duurzaamheid en klimaatadaptatie voorop staan.’ Dit is een mooi voorbeeld van hoe het kan, net als het gebruik van inundatiegebieden bij forten die worden gebruikt voor waterberging, En zo ben ik verder onder de indruk van de ambitie van bijvoorbeeld het theatergezelschap Silbersee dat in 2027 co2-positief wil zijn en hoe Oerol verduurzaamt. Wij willen het zo doen als onder andere Julia’s Bicycle, een Brits initiatief, dat kunst en cultuur mobiliseert tot actie over te gaan om te verduurzamen. En dichter bij huis kunnen we als culturele en creatieve sector ook kijken naar andere sectoren en ontwikkelingen zoals mobiliteit (coalitie anders reizen) en circulaire economie (VANG). Laten we overigens niet vergeten dat er al veel duurzame architectuur wordt ontworpen en gebouwd en de creatieve sector al behulpzaam is bij nieuwe duurzame ontwikkelingen. Naast het versnellen van verduurzamen van onze eigen sector, dragen we ook graag bij aan de ‘wederombouw’ Nederland zoals Joks Janssen, praktijkhoogleraar ‘Brede Welvaart in de Regio’ dat zo mooi zegt.”

Een idee of kennis delen?

We staan open voor samenwerking en nieuwe ideeën. Als je zelf een idee hebt of waardevolle kennis wilt delen, neem dan gerust contact met ons op. We kijken ernaar uit om van je te horen en de duurzaamheid in de sector te bevorderen.

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 10 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.